Cookie policy

de Zorgboog gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar zorgboog.nl/cookies. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u de Zorgboog toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen

Medische Vakgroep


 

Als team vormen we een tandem; intensieve samenwerking om topkwaliteit te bieden. We streven ernaar om ‘de wind’ in de rug te krijgen, ongeacht hoe deze waait. Wind is de kracht van verandering.

Miriam Jacobs - Verpleegkundig Specialist

 

 

Werken binnen de Medische Vakgroep

Behandeling & Begeleiding is het onderdeel binnen de Zorgboog wat bestaat uit verschillende vakgroepen; waaronder diëtiek, logopedie, psychologie, ergo- en fysiotherapie, geestelijke verzorging en de medische vakgroep.

Binnen het team van de medische vakgroep zijn verschillende vacatures ontstaan door de nieuwe visie op taakherschikking. In deze visie staat centraal dat iedereen veel meer in zijn of haar kracht komt te staan, ook wel 'anders werken' genoemd. Binnen onze vakgroep houdt dat in dat Basisartsen en Verpleegkundig Specialisten worden gezien als regiebehandelaars. Dit onder supervisie van en in nauwe samenwerking met een Specialist Ouderengeneeskunde. De rol van Specialist Ouderengeneeskunde verandert hierdoor ook, hij of zij wordt meer ingezet bij complexiteit, coaching, deskundigheidsbevordering en ontwikkeling van beleid voor specifieke doelgroepen.

Om verder vorm te geven aan de nieuwe manier van werken, zijn we op zoek naar Specialisten Ouderengeneeskunde, Basisartsen en Verpleegkundig Specialisten. Verderop op deze pagina een overzicht met meer informatie over de vacatures.

Bijzondere samenwerking

Binnen de medische vakgroep werken Specialisten Ouderengeneeskunde, Basisartsen, Verpleegkundig Specialisten, meerdere AIOS en het medisch secretariaat intensief samen. Onderling, maar natuurlijk ook met de andere vakgroepen, externe huisartsen, de zorgcollega’s vanuit de woonlocaties en met beleidsmakers van de Zorgboog. Samen met hen denk je mee over het vormgeven van beleid over deelgebieden, zoals Niet Aangeboren Hersenletsel, palliatieve zorg, geriatrische revalidatiezorg, gerontopsychiatrie en jonge mensen met dementie.

Daarnaast werken we samen met Zorgboog in Balans, het eerstelijnsbehandelcentrum van de Zorgboog. We maken gebruik van elkaars expertise, bespreken casuïstiek en vormen een expertteam bij probleemgedrag. In de toekomst zal deze samenwerking verder uitgebreid worden richting extramurale zorg.

Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg is een van onze kernwaarden, continu zijn we bezig met het verbeteren van de zorg. Zo is binnen de divisie Woonverpleging het team Verpleegkundige Voorwacht ontstaan, zij zijn het eerste aanspreekpunt bij medische vragen en verrichten een deskundige triage. Hierdoor is de kwaliteit van zorg verbeterd en wordt de medische vakgroep ingezet bij de juiste zorgvragen.

Waarin onderscheiden we ons?

Kenmerkend voor de gehele Zorgboog, maar ook zeker binnen de medische vakgroep is de prettige open en laagdrempelige cultuur. Want zorgen doen we samen. Goed opgeleide en betrokken medewerkers vormen het hart van de Zorgboog. We geloven daarom in het bieden van scholing, doorgroeimogelijkheden en kansen.

Wat je verder van werken binnen de medische vakgroep kunt verwachten:

 • Werken binnen een gevarieerd team qua jong en oud, man en vrouw en werkervaring.
 • Diversiteit aan doelgroepen; psychogeriatrie, somatiek, geriatrische revalidatiezorg, palliatieve zorg, jonge mensen met dementie, Niet Aangeboren Hersenletsel, gerontopsychiatrie. Met jou wordt gekeken naar jouw wensen qua interesse en groei, hier stemmen we de doelgroepen waar je voornamelijk mee gaat werken op af.
 • Ongeacht je functie en rol, jouw stem en mening telt. We kennen weinig hiërarchie en maken geen onderscheid; aan de Verenso regiodagen nemen bijvoorbeeld alle leden van de vakgroep deel.
 • Veel vrijheid in plannen van je agenda; buiten de vaste visitemomenten op de afdeling om, kun je je eigen tijd indelen.
 • Contact met veel verschillende disciplines binnen de zorgboog; vaste samenwerking met psycholoog op elke afdeling.

We vinden het belangrijk om kennis op te doen en te delen en nemen deel aan:

 • Goed georganiseerd apothekersoverleg waarvoor accreditatie is geregeld; zes keer per jaar komt een thema evidence based aan bod.
 • Verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden, zoals GGZ Oost Brabant, ziekenhuizen in de regio, UKON, NAH-netwerk Zuidoost-Brabant, ParkinsonNet en het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Brabant.

GZ Psycholoog

 • Intramuraal als regiebehandelaar of in de 1e lijn
 • Positieve gezondheid en het echt leren kennen van onze cliënt staat centraal
 • Uren en werkgebied afgestemd op jouw wensen
 • Een salaris conform de CAO VVT (FWG 65 € 3.582,26 - € 5.395,82) aangevuld met een eindejaarsuitkering
Naar de vacature

Basisarts

 • Deskundige supervisie door Specialisten Ouderengeneeskunde, je krijgt een vaste begeleider
 • Een dienstverband aansluitend bij je toekomst, uren en werkdagen in overleg, tenminste 32 uur per week, ook fulltime (36 uur) mogelijk
 • Een salaris conform de CAO VVT (FWG 65 € 3.582,26 - € 5.395,82) aangevuld met een eindejaarsuitkering
 • Deelname aan diverse scholingen en doorstroommogelijkheid in de opleiding tot SO
Naar de vacature

Verpleegkundig Specialist

 • Je gaat een zelfstandige behandelrelatie aan voor de basis medische zorg voor onze cliënten.
 • Een dienstverband voor onbepaalde tijd, uren en werkdagen in overleg, tenminste 28 uur per week
 • Een salaris conform de CAO VVT (FWG 60 € 3.196,14 -        € 4.744,40) aangevuld met een eindejaarsuitkering
 • Ruimte om je deskundigheid op peil te houden, denk aan de regiodagen van Verenso
Naar de vacature